Dates

Datum 2019

Datum Ort Golfbana Turneringsregistrering
2019-06-05 Jönköping A6 Golfklubb GIT
2019-06-07 Kalmar Kalmar Golfklubb GIT
2019-06-27 Bara Bokskogens Golfklubb GIT
2019-07-03 Jönköping A6 Golfklubb GIT
2019-07-18 Bara Bokskogens Golfklubb GIT
2019-07-19 Kalmar Kalmar Golfklubb GIT
2019-08-14 Jönköping A6 Golfklubb GIT
2019-08-16 Kalmar Kalmar Golfklubb GIT
2019-08-28 Jönköping A6 Golfklubb GIT
2019-08-29 Bara Bokskogens Golfklubb GIT
2019-09-11 Jönköping A6 Golfklubb GIT
2019-09-13 Kalmar Kalmar Golfklubb GIT