Om oss

Copyright © 2006-2024 by W&L Internationale Golf AG

Företag: W&L Internationale Golf Aktiengesellschaft
Golfanlage Am Alten Fliess
Am Alten Flies 66
50129 Bergheim
Tyskland

Företagsledning: Ralph Ley, Klaus Finger
Styrelseordförande: Hanns H. Elwert
Handelsrätten Köln: HRB 42889
Organisationsnummer: DE 813360174
Momsregistreringsnummer: 224/5748/1025

Tfn: +49 (0) 2238 - 84669 14
Fax: +49 (0) 2238 - 84669 23
E-post info: info@awgc.com
Webb: www.awgc.com

KONCEPT, DESIGN och UTFÖRANDE

Design:
Radikant

Corporate Design & Interactive Branding
Radikant GmbH
Schaafenstraße 25
D-50676 Köln
Tyskland
Telefon: +49 221 - 47 67 28 - 10
https://www.radikant.com

Internet byrå:
ruhmesmeile

ruhmesmeile GmbH
Schumannstr. 15
D-53113 Bonn
Tyskland
Telefon: +49 228 - 68 89 66 - 20

Schaafenstraße 25
D-50676 Köln
Tyskland
Telefon: +49 221 - 47 67 28 - 20
https://ruhmesmeile.com

Utveckling av programvara:
Taktsoft

Taktsoft GmbH
Mozartstr. 4-10
D-53115 Bonn
Tyskland
Telefon: +49 228 - 22 74 35 - 10
https://www.taktsoft.com

Rättsligt meddelande/deltagarvillkor för utlottning

Utlottningar av veckopriser/månadspriser inom ramen för Mercedes‑Benz After Work Golf Cup kan inte överklagas. Det är inte möjligt att betala ut vinster i kontanter. En eventuell vinst kan inte överlåtas, skjutas upp eller bytas in. W&L Internationale Golf AG utser vinnaren.

Registrerade deltagare i Mercedes‑Benz After Work Golf Cup som har deltagit i en turnering inom ramen för serien är berättigade att delta i utlottningarna.

Rättsliga meddelanden och ansvarsfriskrivning

1. Onlineerbjudandets innehåll

Upphovsmannen till dessa sidor ansvarar inte för att den information som presenteras är aktuell, korrekt eller av en viss kvalitet. Ansvarsanspråk gentemot upphovsmannen, som berör skador av materiell eller ideell art, som uppstått genom nyttjande eller icke-nyttjande av presenterad information, respektive nyttjande av felaktig och ofullständig information, är uteslutna, såvida författaren inte bevisligen handlat uppsåtligt eller varit grovt oaktsam. Alla erbjudanden är frivilliga och icke-bindande. Upphovsmannen förbehåller sig rätten att komplettera, radera eller fördröja eller ställa in offentliggörandet av delar av sidorna eller hela erbjudandet utan föregående meddelande.

2. Hänvisningar och länkar

För direkta eller indirekta hänvisningar till externa webbplatser (”länkar”), som ligger utanför upphovsmannens ansvarsområde, gäller ansvarsplikten endast i de fall då upphovsmannen har känt till innehållet och det vore tekniskt möjligt och rimligt för upphovsmannen att förhindra användningen av olagligt innehåll. Upphovsmannen förklarar härmed uttryckligen att det vid tidpunkten för länkningen inte fanns något olagligt innehåll på de länkade sidorna. Upphovsmannen kan inte påverka det aktuella och framtida innehållet på de länkade respektive kopplade sidorna. Därmed tar upphovsmannen härmed uttryckligen avstånd från allt innehåll på alla länkade respektive kopplade sidor som har förändrats sedan länkningen. Detta konstaterande gäller för alla inom det egna interneterbjudandet använda länkar och hänvisningar samt för externa inlägg i de av upphovsmannen upprättade gästböckerna, diskussionsforumen och e-postlistorna. För olagligt, felaktigt eller ofullständigt innehåll och särskilt för skador som uppstått av nyttjande eller icke-nyttjande av sådan information, ansvarar endast operatören för de hänvisade sidorna, inte den som med hjälp av länkar hänvisar till publiceringen.

3. Upphovsrätt och kännetecken

Upphovsmannen har strävat efter att ange upphovsrätten för använda grafik- och ljuddokument, videosekvenser och texter, egenproducerade grafik- och ljuddokument, videosekvenser och texter eller licensfria grafik- och ljuddokument, videosekvenser och texter i alla publikationer. Alla inom interneterbjudandets nämnda och eventuellt av tredje part varumärkesskyddade kännetecken är oinskränkt underkastade bestämmelserna för respektive gällande varumärkesskydd och äganderätt för respektive egendom. Det kan inte antas att rättigheten till varumärken inte är skyddade av tredje part, endast på grundval av ett omnämnande! Upphovsrätten för av upphovsmannens egna publicerade objekt tillhör sidornas upphovsman. Mångfaldigande eller användning av sådana grafik- och ljuddokument, videosekvenser eller texter i elektroniska eller trycka publikationer är inte tillåten utan upphovsmannens uttryckliga godkännande.

4. Dataskydd

Såvitt interneterbjudandet omfattar möjligheten att ange person- eller företagsrelaterad information (t.ex. e-postadresser, namn, postadresser) är utlämnandet av sådana uppgifter helt frivilligt för användaren. Utnyttjande och betalning av erbjudna tjänster sker – i den mån det är tekniskt möjligt och rimligt – utan att ange sådana uppgifter eller genom att använda anonymiserade uppgifter eller en pseudonym.

Den här webbplatsen använder Google Analytics, en webbanalystjänst från Google Inc. (”Google”). Google Analytics använder s.k. ”cookies”, textfiler som sparas på din dator för att möjliggöra analys av din användning av webbplatsen. Informationen som cookien registrerar om din användning av den här webbplatsen överförs i regel till och sparas på en av Googles servrar i USA. Om IP-anonymisering har aktiverats på den här webbplatsen sparar Google din IP-adress inom Europeiska unionens eller det Europiska ekonomiska samarbetets medlemsländer. Endast i undantagsfall överförs hela IP-adressen till en av Googles servrar i USA för att förkortas där. På uppdrag av den här webbplatsens operatör använder Google den här informationen för att utvärdera din användning av webbplatsen, för att sammanställa rapporter över webbplatsaktiviteter för övriga tjänster kopplade till webbplatsanvändning och internetanvändning för webbplatsoperatören. De IP-adresser som samlats in från din webbläsare inom ramen för Google Analytics sammanförs inte med andra uppgifter av Google. Du kan förhindra att din webbläsare sparar cookies genom dess inställningar, men observera att du i sådana fall inte kommer kunna använda alla funktioner på den här webbplatsen. Du kan dessutom förhindra att uppgifter om din användning av webbplatsen (inkl. din IP-adress) som registrerats genom cookien skickas till och bearbetas av Google genom att ladda ner ett webbläsartillägg från den här länken (http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en).

Ytterligare information om användningsvillkor och dataskydd finns på https://www.google.com/analytics/terms/us.html och https://www.google.com/analytics/policies/. Observera att den här webbplatsen har utökat Google Analytics med koden ”gat._anonymizeIp();” för att garantera att IP-adresser registreras anonymt (s.k. IP-masking).

5. Rättslig verkan av ansvarsfriskrivning

Denna ansvarsfriskrivning ska anses utgöra en del av interneterbjudandet, utifrån vilket det hänvisas till denna webbsida. Såvitt delar eller enskilda formuleringar i den här texten inte längre fullständigt motsvaras av rättsläget, kvarstår innehållet och giltigheten hos övriga delar av dokumentet.