Deltagarvillkor

Berättigade att delta är s.k. amatörer som är medlemmar i en golfklubb som är ansluten till SGF eller något annat nationellt golfförbund.

Deltagarna godkänner att alla turneringsresultat publiceras på internet på webbplatsen för Mercedes‑Benz After Work Golf Cup.

Kansliet för Mercedes‑Benz After Work Golf Cup har rätt att meddela resultat i samband med turneringsserien per post, fax eller e-post.

Deltagarna godkänner att turneringens sponsorer får tillgång till deltagarnas adressuppgifter från W&L Internationale Golf AG.

Alla vinnare av rankningslistepriser måste kunna uppvisa aktuellt handikapp vid tidpunkten för prisöverlämningen. Det gäller särskilt för rankningslistor som är ordnade efter handikappklass.

Medarbetare på W&L Internationale Golf AG, Daimler AG och deras deltagande affärspartner är inte vinstberättigade. Priserna kan inte överlåtas eller betalas ut kontant. Vinster kan inte överklagas.

Deltagaren godkänner att bild- och videoupptagningar (även med ljud) görs under evenemanget. Deltagaren avsäger sig ”rätten till egen bild” (även med ljud), överlåter denna rätt till turneringsarrangören och godkänner senare användning och publicering i informations- och reklamsyften inom ramen för Mercedes‑Benz After Work Golf Cup.

Daimler AG samlar in, bearbetar och använder deltagarnas personrelaterade uppgifter i enlighet med dessa deltagarvillkor för att kunna genomföra eventuella utlottning ar av årliga, månatliga och veckovisa priserna samt för att kunna skicka nödvändiga e-postmeddelanden. I slutet av utlottningen kommer deltagarnas uppgifter att raderas eller spärras, i fall det föreligger lagringsskyldigheter. Om deltagaren har godkänt att Daimler AG bearbetar dennes data inom ramen av dataskyddsförklaringen som ingår i registreringsformuläret, gäller bestämmelserna i dataskyddsförklaringen.